ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ - Terms of Service

บทนำ / Introduction
- Strity เป็นผู้ให้บริการระบบร้านค้าสำหรับผู้ประกอบการเซิร์ฟเวอร์เกมไมน์คราฟต์ ซึ่งเว็บไซต์ทั้งหมดถูกพัฒนาโดยเรา
- คุณสามารถติดต่อเราหรือฝ่ายสนับสนุนได้ที่อีเมล [email protected] หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา หรือพบปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเรา

การใช้งาน Strity สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาโดยเรา แสดงว่าคุณรับทราบเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้
- เราไม่มีเงื่อนไขในการคืนเงินภายในหน้าเว็บไซต์ของเรา แต่ไม่รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่อยู่ในการควบคุมของเรา
- เราเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบร้านค้า แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเซิร์ฟเวอร์เกมไมน์คราฟต์ที่ใช้บริการของเราอยู่แต่อย่างใด
- ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลของเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาโดยเรา หากพบการดัดแปลง ทำซ้ำ หรือกระทำการใดๆ
ที่ส่งให้เกิดความเสียหายต่อทางเรา ทางเราขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
- เพื่อความปลอดภัยของคุณ ห้ามนำ Username และ Password ของท่านไปให้บุคคลอื่นใช้ ร่วมใช้หรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้งาน Strity สำหรับผู้ประกอบการเซิร์ฟเวอร์เกมไมน์คราฟต์ที่ใช้เว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาโดยเรา แสดงว่าคุณรับทราบเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้
- เราไม่มีเงื่อนไขในการคืนเงินสำหรับผู้ประกอบการเซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
- ห้ามใช้รูปภาพในเว็บไซต์ที่มีการสงวนลิขสิทธิ์โดยผู้อื่น
- ห้ามใช้ Strity ในทางใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
- ห้ามนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไปแจกจ่าย และ/หรือ จำหน่ายต่อแก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาด
- ห้ามกระทำการใดๆ ที่ทำให้ทางเราเสียหาย หากกระทำการใดๆ ที่ส่งให้เกิดความเสียหายต่อทางเรา ทางเราขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
- ห้ามกระทำการใดๆ ผ่านหน้าเว็บที่ถูกพัฒนาโดยเรา ที่ละเมิดกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Icons made by Pixelmeetup from www.flaticon.com
Icons made by Freepik from www.flaticon.com